آنالیز ارتعاشات، عیب یابی و رفع عیب الکتروپمپ کارخانه اسید مجتمع مس سرچشمه

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1086-ISAV (R1)
نویسندگان
1کارشناس ارشد پایش وضعیت کارخانجات اسید و اکسیژن مجتمع مس سرچشمه
2سرپرست پایش وضعیت کارخانجات اسید و اکسیژن مجتمع مس سرچشمه
3سرپرست مکانیک کارخانجات اسید و اکسیژن مجتمع مس سرچشمه
چکیده
عیب یابی ماشین های دوار یکی از چالش های مهم بخش نگهداری و تعمیرات کارخانجات صنعتی محسوب می شود. استفاده از روش‌های نوین نگهداری و تعمیرات نظیر برنامه‌های پایش وضعیت با روش آنالیز ارتعاشات اطلاعات گسترده‌ا‌ی در مورد عملکرد ماشین‌آلات در اختیار مهندسان قرار می‌دهد که آنها را در برنامه‌ریزی، هدایت، کنترل و بهینه‌سازی یاری می‌دهد. می توان ادعا نمود که بیش از 80% از عیوب ماشین های دوار از طریق آنالیز ارتعاش قابل شناسایی هستند. علاوه براین آنالیز ارتعاش قدرت شگرفی در آشکار سازی عیوب در مراحله اولیه پیدایش دارد. در این مقاله از تحلیل سیگنال ارتعاشی برای عیب‌یابی یک الکتروپمپ گریز از مرکز استفاده شده است. الکتروپمپ مذکور مربوط به کارخانه اسید مجتمع مس سرچشمه بوده که از حساسیت بالایی برخوردار می باشد. بعد از آنالیز ارتعاشات، عیوب ناهمراستایی کوپلینگ و خرابی یاتاقان موتور تشخیص داده شد و بعد از برطرف نمودن عیوب، دامنه ارتعاشات کاهش و کارکرد تجهیز در وضعیت عادی قرار گرفت.
کلیدواژه ها
موضوعات