*** جهت اطلاع از زمان بندی و محتوای کارگاه ها و همچنین ثبت نام در کارگاه های کنفرانس به این لینک مراجعه فرمایید.

توجه! حداکثر زمان ثبت نام شنبه 13 آذر ماه می باشد.