یازدهمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات ( ISAV2021 ) جدیدترین کنفرانس بین‌المللی سالیانه انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران است. کنفرانس سال جاری،ISAV2021 ، در آذرماه 1400  به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد. این کنفرانس محلی است برای گردهمایی اساتید، صاحب‌نظران و دانشجویان دانشگاه‌های مختلف جهان، از یک‌سو، و مهندسین و صنعتگران از سوی دیگر، تا تازه‌ترین فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فن‌آوری خود را ارائه داده و به‌این‌ترتیب موجب توسعه ارتباط بین دانشگاه و صنعت گردند. کنفرانس ISAV2021 توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حمایت می‌شود، و ازلحاظ علمی و فنی نیز، دانشگاه‌ها و صنایع متعددی با آن همکاری می‌نمایند.

کنفرانس‌های پیشین:

ISAV2020:
29 و 30 بهمن ماه 1399، دانشگاه تهران
ریاست انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران: دکتر داود یونسیان
دبیر کنفرانس: دکتر محمدرضا حائری یزدی

 

ISAV2019:
4 و 5 دی ماه 1398، دانشگاه علم و صنعت ایران
دبیر کنفرانس و ریاست انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران: دکتر داود یونسیان


ISAV2018:
13 و 14 آذرماه 1397، دانشگاه شهید بهشتی
ریاست انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران: دکتر داود یونسیان
دبیر کنفرانس: دکتر سید مجید یادآور نیکروش


ISAV2017:
8 و 7 آذرماه 1396، دانشگاه صنعتی شریف
ریاست انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران: دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی
دبیر کنفرانس: دکتر مهدی بهزاد

ISAV2016:
17 و 18 آذرماه 1395، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی
ریاست انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران: دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی
دبیر کنفرانس: دکتر علی‌اصغر جعفری

ISAV2015:
4 و 5 آذرماه 1394، دانشگاه تهران
ریاست انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران: دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی
دبیر کنفرانس: دکتر محمد محجوب

ISAV2014:
19 و 20 آذرماه 1393، دانشگاه علم و صنعت ایران
ریاست انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران: دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی
دبیر کنفرانس: دکتر حمید احمدیان

ISAV2013:
4 و 5 آذرماه 1392، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی
ریاست انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران: دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی
دبیر کنفرانس: دکتر فرهنگ هنرور

ISAV2012:
6 و 7 آذرماه 1391، دانشگاه صنعتی شریف
ریاست انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران: دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی
دبیر کنفرانس: دکتر حمید مهدیقلی

ISAV2011:
30 آذر و 1 دی‌ماه 1390، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ریاست انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران: دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی
دبیر کنفرانس: دکتر فیروز بختیاری نژاد