نویسنده = علی رحمانی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی ارتعاشات آزاد پوسته استوانه ای دوار جدارنازک از جنس آلیاژ حافظه دار مارتنزیتی
هادی وحیدی*؛ علی رحمانی؛ مجید شاه قلی
مشاهده مقاله