نویسنده = امیر منبری
تعداد مقالات: 1

1 Dependence of Granular Heat Transfer Performance on Vibration Characteristics in Vibrationally Fluidized Beds
امیر منبری*؛ کامیار هاشم نیا
مشاهده مقاله