نویسنده = Mahdi Davoudi Moghadam
تعداد مقالات: 1

1 Effect of Geometrical Mistuning on Modal Characteristics of Integrally Bladed Disk
Mahdi Davoudi Moghadam؛ Aghil Yousefi-Koma*
مشاهده مقاله