کلیدواژه ها = رانگ-کوتا
تعداد مقالات: 1

1 حل نیمه تحلیلی دینامیک غیرخطی تلاطم-مخزن با رویکرد آونگ معادل
میلاد عظیمی*
مشاهده مقاله