کلیدواژه ها = نگاشت پوانکاره
تعداد مقالات: 1

1 تاثیر نسبت منظری بر رفتار دینامیکی روتور در فضای یاتاقان‌های ژورنال گازی غیرمُدور
مهدی زارع مهرجردی*
مشاهده مقاله