کلیدواژه ها = 2D-FGM
تعداد مقالات: 1

1 Free Vibration Analysis of Bi-Dimensional Functionally Graded Timoshenko Porous Beam
کوروش خورشیدی*؛ یاسین شعبانی؛ پژمان مهدیان فر
مشاهده مقاله