کلیدواژه ها = امواج هدایت شده فراصوتی
تعداد مقالات: 1

1 تشخیص تشکیل حفره در سیمان پشت لوله جداری چاه نفت با استفاده از امواج هدایت شده فراصوتی، مطالعه عددی
مجید فیاضی؛ محمد حسین سورگی*
مشاهده مقاله