موضوعات = Identification of mechanical systems and diagnosis of mechanical structures
تعداد مقالات: 2

1 Effect of Geometrical Mistuning on Modal Characteristics of Integrally Bladed Disk
Mahdi Davoudi Moghadam؛ Aghil Yousefi-Koma*
مشاهده مقاله

2 بررسی انواع نقص عملکردی در میراگرهای رئومغناطیسی و مدل‌سازی آنها
پیمان حسینی*؛ تورج تقی خانی
مشاهده مقاله