عنوان نشست کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان مقاله ساعت ارائه
ارتعاشات ماشین آلات ISAV-1060 بررسی ارتعاشات دستگاه آزمون خستگی سایشی با نمونه‌های آلومینیومی و استفاده از تکنیک همبستگی تصویر دیجیتال محمد جواد بارجان؛ مصطفی بارجان؛ محمد مهدی خطیبی؛ ستار محمد اسفرجانی؛ محمد آزادی 13:30
1065-ISAV بررسی ارتعاشات دستگاه آزمون خستگی خمشی دورانی روی نانوکامپوزیت پایه آلومینیومی و روش همبستگی تصویر دیجیتال مصطفی بارجان؛ محمد جواد بارجان؛ محمد مهدی خطیبی؛ ستار محمد اسفرجانی؛ محمد آزادی 13:50 
1106-ISAV بررسی علل ارتعاشات بالا و تحلیل اجزاء محدود فن مکنده کوره ریفرمر احمد پارسایی؛ سپهدار انصاری نیک؛ مهدی رضایی؛ عباس روحانی بسطامی 14:10 
1107-ISAV ارائه مدل ارتعاشی توربین بادی بدون پره گردابه ای با مقطع دایره ای سید سعید منصوری 14:30