شناسایی هندسه های مختلف در ساختارهای فراماده اکوستیکی و بررسی امکان سنجی چاپ سه‌بعدی

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1074-ISAV (R2)
نویسندگان
1دانشگاه سمنان
2عضو هیات علمی
چکیده
در سال‌های اخیر، سیر تحقیقات انجام شده بر روی فرامواد صعودی است که این امر نشان از جدید بودن موضوع و مرز دانش بودن آن است. فرامواد، موادی هستند که خواص مکانیکی، آکوستیکی و نوری جدیدی دارند. امروز برای کنترل سر و صدا، لرزش و ارتعاش در سازه‌های مکانیکی (همچون داشبرد خودرو) می‌توان از فرامواد آکوستیکی یا فراصوتی استفاده نمود. این مواد با یک ساختار هندسی پیچیده اما با خواص مواد غیرطبیعی هستند و با فرایند ساخت افزایشی و چاپگرهای سه‌بعدی، قابلیت تولید دارند. در این پژوهش، انواع هندسه‌های مختلف برای ساختار فراماده آکوستیکی مطالعه شده و سپس، امکان سنجی ساخت آن‌ها با استفاده از چاپگر سه‌بعدی به روش مدل‌سازی رسوب ذوبی، بررسی شده است. در انتها نیز، نمونه‎های ساده از فراماده آکوستیکی از جنس PLA و ABS طراحی و ساخته شده است. نتایج نشان داد که دامنه شتاب در همه موارد استفاده از فراماده، افزایش یافته است و لذا فرآماده طراحی شده، مناسب برای جذب ارتعاشات نمی باشد. اما در مقابل، با استفاده از صفحه فراماده از جنس پلیمر ABS میزان نویز 13 درصد کاهش یافت.
کلیدواژه ها
موضوعات