موضوعات = Vehicle noise and vibration (NVH)
تعداد مقالات: 2

1 بررسی عددی اثر ارتعاشات محیطی بر پی ناحیه بحرانی پروژه چشمه نور ایران
حسن اسادحسین*؛ مهدی شکری؛ علیرضا سامعی؛ محمدعلی رحیمی
مشاهده مقاله

2 شناسایی هندسه های مختلف در ساختارهای فراماده اکوستیکی و بررسی امکان سنجی چاپ سه‌بعدی
شقایق ترکمن؛ ستار محمدی اسفرجانی؛ محمد مهدی خطیبی؛ محمد آزادی*
مشاهده مقاله