نویسنده = مصطفی خسروپور عربی
تعداد مقالات: 1

1 مطالعه رفتار آکوستیکی ساختار لانه زنبوری سلولی اوکستیک با تشدید کننده داخلی
مصطفی خسروپور عربی؛ روح اله طالبی توتی*
مشاهده مقاله