نویسنده = لیلا کلانی ساروکلایی
تعداد مقالات: 2

1 بررسی تاثیر ابعاد دهانه و ارتفاع طبقات بر وقوع خرابی پیشرونده تحت بارگذاری انفجار
لیلا کلانی ساروکلایی*؛ لیلا خان محمدی؛ علیرضا سپهردار
مشاهده مقاله

2 ارزیابی اثر تغییر شرایط مرزی و مشخصات سخت‌کننده بر عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی فولادی کمانش ناپذیر
لیلا خان محمدی*؛ لیلا کلانی ساروکلایی؛ شاهین عابدی آذر آبرس
مشاهده مقاله