نویسنده = شاهین عابدی آذر آبرس
تعداد مقالات: 1

1 ارزیابی اثر تغییر شرایط مرزی و مشخصات سخت‌کننده بر عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی فولادی کمانش ناپذیر
لیلا خان محمدی*؛ لیلا کلانی ساروکلایی؛ شاهین عابدی آذر آبرس
مشاهده مقاله