نویسنده = سید سعید منصوری
تعداد مقالات: 1

1 ارائه مدل ارتعاشی توربین بادی بدون پره گردابه ای با مقطع دایره ای
سید سعید منصوری*
مشاهده مقاله