نویسنده = صمد مرادی
تعداد مقالات: 1

1 مدلسازی دینامیکی و تحلیل ارتعاشات آزاد سازه تجمیعی-کشسانی سه میله ای
میلاد عظیمی*؛ صمد مرادی
مشاهده مقاله