کلیدواژه ها = روش اجزاء محدود
تعداد مقالات: 4

1 بررسی عددی تأثیر تنش پسماند بر روی دامنه هارمونیک دوم موج لمب فرکانس پایین در محیط هایپرالاستیک
بهزاد مداح القلندیس؛ محمد حسین سوگی*؛ سید ابراهیم موسوی ترشیزی
مشاهده مقاله

2 ارزیابی عددی تأثیر تنش پسماند موضعی بر سرعت پرواز موج لمب فرکانس پایین در ورق ترکیبی
بهزاد مداح القلندیس؛ محمد حسین سورگی*؛ سید ابراهیم موسوی ترشیزی
مشاهده مقاله

3 تشخیص تشکیل حفره در سیمان پشت لوله جداری چاه نفت با استفاده از امواج هدایت شده فراصوتی، مطالعه عددی
مجید فیاضی؛ محمد حسین سورگی*
مشاهده مقاله

4 بررسی علل ارتعاشات بالا و تحلیل اجزاء محدود فن مکنده کوره ریفرمر
احمد پارسایی*؛ سپهدار انصاری نیک؛ مهدی رضائی؛ Abbas Rohani bastami؛ حسین شیر علی
مشاهده مقاله