کلیدواژه ها = الگوریتم بهینه‌سازی گرگ‌خاکستری
تعداد مقالات: 1

1 طراحی بهینه سیستم‌ تعلیق خودرو به کمک الگوریتم گرگ‌خاکستری
علی رضا شفیعی سروستانی*؛ محمدجواد محمودآبادی
مشاهده مقاله