کلیدواژه ها = کاهش ارتعاشات
تعداد مقالات: 1

1 بررسی عددی اثر ارتعاشات محیطی بر پی ناحیه بحرانی پروژه چشمه نور ایران
حسن اسادحسین*؛ مهدی شکری؛ علیرضا سامعی؛ محمدعلی رحیمی
مشاهده مقاله