کلیدواژه ها = حساسیت به صدا
تعداد مقالات: 2

1 بررسی ارتباط میزان حساسیت به صدا در شاغلین محیط های درمانی و سطح کنترل خشم در آنان جهت تدوین مدل پیشگو
حدیث رجبی پور*؛ وحیده ابوالحسن نژاد؛ غلام رضا شریف زاده
مشاهده مقاله

2 پیش بینی خشم کارگران تحت مواجهه با صدا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در محیط های صنعتی بسته
وحیده ابوالحسن نژاد*؛ الهه الله یاری؛ وحید ابوالحسن نژاد
مشاهده مقاله