کلیدواژه ها = خستگی خمشی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی ارتعاشات دستگاه آزمون خستگی سایشی با نمونه‌های آلومینیومی و استفاده از تکنیک همبستگی تصویر دیجیتال
محمد جواد بارجان؛ مصطفی میرزاخانی؛ محمد مهدی خطیبی؛ ستار محمد اسفرجانی؛ محمد آزادی*
مشاهده مقاله