کلیدواژه ها = نوسانات القایی؛ نیروی برآ
تعداد مقالات: 1

1 کنترل بازخورد نوسانات القایی ناشی از ریزش گردابه‌ اطراف سیلندر دایروی مبتنی بر تغییرات نیروی وارد برتیغه پیزوالکتریک
زهرا پرنیان*؛ محمدکاظم مویدی؛ مهران حیدری
مشاهده مقاله