کلیدواژه ها = تحلیل پایداری؛ برداشت انرژی؛ پیزوالکتریک&lrm
تعداد مقالات: 1

1 تحلیل پایداری سیستم برداشت انرژی از دو تیر طره و پیزوالکتریک ‏چرخان
اسماعیل شیرازی*؛ Ali Asghar Jafari
مشاهده مقاله