کلیدواژه ها = نظریه غیر محلی ارینگن
تعداد مقالات: 1

1 بررسی تاثیر تخلخل بر ارتعاشات صفحات کامپوزیتی هوشمند از جنس مواد مگنتواستریکتیو همراه شده با نانو صفحات مدرج تابعی
مهرداد فرج زاده اهری*؛ فرزاد ابراهیمی
مشاهده مقاله