کلیدواژه ها = توربین بادی-توربین ورتکس-توربین بدون پره-برداشت انرژی
تعداد مقالات: 1

1 ارائه مدل ارتعاشی توربین بادی بدون پره گردابه ای با مقطع دایره ای
سید سعید منصوری*
مشاهده مقاله