موضوعات = Vibration of mechanical structures and technical acoustics
تعداد مقالات: 2

1 کاهش ارتعاشات عرضی تیر با استفاده از مفهوم فراسازه
مجتبی برزگری*؛ محمد فدایی
مشاهده مقاله

2 Free Vibration Analysis of Bi-Dimensional Functionally Graded Timoshenko Porous Beam
کوروش خورشیدی*؛ یاسین شعبانی؛ پژمان مهدیان فر
مشاهده مقاله