نویسنده = محمدرضا سالاری بردسیری
تعداد مقالات: 2

1 فعال کردن سیستم تعلیق پنج درجه آزادی غیر خطی خودرو با استفاده از کنترل کننده PID مقاوم
محمدرضا سالاری بردسیری*؛ سید مسعود ستوده بحرینی؛ رضا گرکانی نژاد مشیزی
مشاهده مقاله

2 مدل سازی و کنترل سیستم تعلیق نیمه اتومبیل پنج درجه آزادی خطی با کنترلر PID مرتبه کسری
محمدرضا سالاری بردسیری*؛ سید مسعود ستوده بحرینی؛ رضا گرکانی نژاد مشیزی؛ اسماعیل صفری زاده
مشاهده مقاله