نویسنده = مسعود شفیعی مطالق
تعداد مقالات: 2

1 مواجهه با صدا و ارتباط آن با عملکرد شناختی در کارگران صنعت نساجی
زهراسادات آقامیری*؛ مسعود شفیعی مطلق؛ فاطمه شهبازی؛ حانیه عبدی
مشاهده مقاله

2 طراحی و اجرای کنترل مهندسی صدا مبتنی بر سازه در یک صنعت تولید سازه‌های فلزی
مسعود شفیعی مطالق؛ احسان رمضانی فر*؛ مریم کریمی؛ بابک رنجبران
مشاهده مقاله