کلیدواژه ها = محدودیت ارتعاشات
تعداد مقالات: 2

1 بررسی عددی اثر ارتعاشات محیطی بر پی ناحیه بحرانی پروژه چشمه نور ایران
حسن اسادحسین*؛ مهدی شکری؛ علیرضا سامعی؛ محمدعلی رحیمی
مشاهده مقاله

2 مطالعه موردی اثر لرزش‌های عبور مترو بر بستر و پیکره سازه تاریخی
حسن اسادحسین*؛ علی بهرامی طاقانکی؛ ریحانه تهامی فرد؛ علیرضا سیاوشی
مشاهده مقاله