موضوعات = Machining Dynamics
تعداد مقالات: 4

1 بررسی ارتعاشات دستگاه آزمون خستگی سایشی با نمونه‌های آلومینیومی و استفاده از تکنیک همبستگی تصویر دیجیتال
محمد جواد بارجان؛ مصطفی میرزاخانی؛ محمد مهدی خطیبی؛ ستار محمد اسفرجانی؛ محمد آزادی*
مشاهده مقاله

2 بررسی ارتعاشات دستگاه آزمون خستگی خمشی دورانی روی نانوکامپوزیت پایه آلومینیومی و روش همبستگی تصویر دیجیتال
مصطفی میرزاخانی؛ محمد جواد بارجان؛ محمد مهدی خطیبی؛ ستار محمد اسفرجانی؛ محمد آزادی*
مشاهده مقاله

3 بررسی علل ارتعاشات بالا و تحلیل اجزاء محدود فن مکنده کوره ریفرمر
احمد پارسایی*؛ سپهدار انصاری نیک؛ مهدی رضائی؛ Abbas Rohani bastami؛ حسین شیر علی
مشاهده مقاله

4 ارائه مدل ارتعاشی توربین بادی بدون پره گردابه ای با مقطع دایره ای
سید سعید منصوری*
مشاهده مقاله