موضوعات = Reflection and scattering of sound in the underwater environment (the seabed and the sea surface)
تعداد مقالات: 2

1 بررسی رفتار ارتعاشاتی و اکوستیکی تفنگ بادی به کمک نرم افزار انسیس
ابوالفضل حسنی بافرانی*؛ امیرحسین عرب؛ مجتبی مرادی
مشاهده مقاله

2 شبیه سازی پوشش آکوستیکی و بررسی اثر اندازه و شکل حفره ها و ضریب اتلاف بر کاهش بازتاب در زیر آب
امیرحسین طالبی؛ محمدجواد اشرفی*؛ حمید کلاهدوزان
مشاهده مقاله