کلیدواژه ها = ارتعاشات
تعداد مقالات: 6

1 مدلسازی دینامیکی و تحلیل ارتعاشات آزاد سازه تجمیعی-کشسانی سه میله ای
میلاد عظیمی*؛ صمد مرادی
مشاهده مقاله

2 کاهش ارتعاشات عرضی تیر با استفاده از مفهوم فراسازه
مجتبی برزگری*؛ محمد فدایی
مشاهده مقاله

3 بررسی رفتار ارتعاشاتی و اکوستیکی تفنگ بادی به کمک نرم افزار انسیس
ابوالفضل حسنی بافرانی*؛ امیرحسین عرب؛ مجتبی مرادی
مشاهده مقاله

4 پیشگویی تاریخچه نیروی تماس ضربه مایل سرعت پایین بر روی صفحات مستطیلی به کمک شبکه عصبی
علی داور*؛ رضا آذرافزا؛ محمدجواد بابایی؛ محسن حیدری بنی
مشاهده مقاله

5 مدل سازی و کنترل سیستم تعلیق نیمه اتومبیل پنج درجه آزادی خطی با کنترلر PID مرتبه کسری
محمدرضا سالاری بردسیری*؛ سید مسعود ستوده بحرینی؛ رضا گرکانی نژاد مشیزی؛ اسماعیل صفری زاده
مشاهده مقاله

6 مطالعه رفتار ارتعاشی روند رشد عیب در گیربکس‌‌ها در حوزه زمان و مقایسه آن با حوزه فرکانس
حسام الدین ارغند*؛ امیرحسین خیبری‌نژاد؛ یاشار امانی
مشاهده مقاله