موضوعات = Active Vibration Control
تعداد مقالات: 4

1 کنترل بازخورد نوسانات القایی ناشی از ریزش گردابه‌ اطراف سیلندر دایروی مبتنی بر تغییرات نیروی وارد برتیغه پیزوالکتریک
زهرا پرنیان*؛ محمدکاظم مویدی؛ مهران حیدری
مشاهده مقاله

2 Active Vibration Control of Flywheel Bearing Using Piezo Sensors- Actuators
مصطفی سوهان کار*؛ Aghil Yousefi-Koma؛ Mohsen Hamedi
مشاهده مقاله

3 فعال کردن سیستم تعلیق پنج درجه آزادی غیر خطی خودرو با استفاده از کنترل کننده PID مقاوم
محمدرضا سالاری بردسیری*؛ سید مسعود ستوده بحرینی؛ رضا گرکانی نژاد مشیزی
مشاهده مقاله

4 مدل سازی و کنترل سیستم تعلیق نیمه اتومبیل پنج درجه آزادی خطی با کنترلر PID مرتبه کسری
محمدرضا سالاری بردسیری*؛ سید مسعود ستوده بحرینی؛ رضا گرکانی نژاد مشیزی؛ اسماعیل صفری زاده
مشاهده مقاله